Vad är viktigt för dig i framtiden i centrala Danderyd?

Hittills har bland annat skolungdomar, pensionärer, småbarnsföräldrar, företagare och anställda, pendlare och boende i Danderyd tyckt till om vad som är viktigast för dem i utvecklingen av centrala Danderyd. Nu vill vi veta vad just du vill prioritera i framtiden. Tyck till och ge dina förslag i vår medborgardialog nedan!

Notera att på webbsidan kommer endast ditt namn och meddelande vara synliga, men inte din e-postadress.


  • Bättre centrum med fler butiker och restauranger. Snyggt och prydligt. Bort med oljudet från motorvägen. Gabriel Bergqvist,  Den 9 oktober 2015
  • 1. Ett fint centrum med cafeer, restauranger och mötesplatser. 2. Gräv ner E18 och bygg detta+bostäder ovanpå. Klart vi ska ha mer bostäder, Stockholm, våra barn och äldre behöver det! 3. Grönområden; vi har många och vi kan förtäta runt Mörby och på andra platser utan att det inkräktar på Rinkebyskogen, Ekebysjön, Ösbysjön, Cedergrenska osv.4. Innan vi hunnit gräva ner E18; bullerskydd hela vägen från bron till Täby Kommun, med tanke på att ALLA skolor i stort sett ligger längs vägen. Stefan ,  Den 6 oktober 2015
  • Håller helt med Christer, värdet med Danderyd är det glesa boendet och närheten till både Stockholm och natur. Vill man ha billiga bostäder - bygg där marken är billig längre ut! Buss funkar faktiskt jättebra! Gustaf,  Den 6 oktober 2015
  • Idén med bullerskydd vid broarna är mycket god! Drömmen om billiga bostäder förblir en dröm. P.g.a. läget så kommer bostäder, oavsett slag, alltid vara mycket dyra i Danderyd. Detta gäller även hyresrätter med marknadshyror. Att bygga en mysig stadskärna är också en dröm. Denna kräver stor befolkningstillväxt och måste vara koncentrerad, inte utspridd längs med ett långt band (E18) och vill vi ha så mycket folk? Värdet med Danderyd är det glesa boendet och närheten till både Stockholm och natur. Christer,  Den 11 juli 2015
  • Bullerskydden måste även omfatta de tre broarna över Stocksundet - buller sprids långt över vatten. Däcka över även bron och lägg cykel- och gångstråk ovanpå, betydligt trevligare än idag, kanske en lokalgata (i så fall byggd för låga farter) som knyter ihop Stocksund med Bergshamra? Jan,  Den 29 juni 2015


« Fler dialoger på Centrala Danderyd Alla dialoger på Danderyd.se »