Vilken roll ska olika trafikslag spela i centrala Danderyd i framtiden?

I centrala Danderyd idag samsas bussar, Roslagsbanan, bilar, motorcyklister/mopedister, cyklister och fotgängare. För att utveckla ett bättre samspel mellan olika slags trafikslag behöver vi dina åsikter och idéer. Delta i vår medborgardialog nedan!

Notera att på webbsidan kommer endast ditt namn och meddelande vara synliga, men inte din e-postadress.


  • Utbyggd tunnelbana låter som en väldigt god långsiktig investering. Lägg biltrafiken under mark. Motorväg som bullrar känns väldigt omodernt. Låt transporterna vara effektiva och inte störande. Fler cykelbanor (över mark). Tänk livskvalitet och långsiktighet! Gabriel Bergqvist,  Den 9 oktober 2015
  • Smalspårig järnväg/spårväg mellan Stocksunds station och långängen skulle vara trevligt. Detsamma borde anläggas från vendevägen till Djursholms torg (alternativt kan den tidigare sträckningen användas) Förutom det borde genomfartstullar för ej boende i kommunen införas. Gustaf,  Den 4 september 2015
  • De olika färdmedlen kompletterar varandra och vi får inte förringa något av dem. En förlängning av tunnelbana/tvärbana från Solna och/eller Mörby centrum ut mot Arninge är något som behövs då det kommer minska fordonstrafiken. Motorcyklister bör få köra i bussfilerna för att minska risken för olyckor. E18 bör också täckas för att lättare kunna binda samman Danderyd över gränsen som E18 utgör, samt förbättra miljön för de boende i närheten av den. Infrastruktur tar tid men det är otroligt viktigt! Roine,  Den 20 augusti 2015
  • Roslagsbanan, Tunnelbana samt bussar kompletterar varandra. Kommunen bör satsa på en förlängning av tvärbanan från Solna till Danderyds sjukhus (Mörby). Dessutom bör pendlings parkeringen byggas ut vid Danderyds sjukhus. Steg 1 - jämna till nuvarande parkering. Steg 2 - Bygg på en våning så att kapaciteten dubblas. Maria,  Den 6 augusti 2015
  • Verkar tyvärr tveksamt med beslut om tunnelbana till Täby. Om det är "som idag" bör vi slå ihop Stocksunds och Mörby station, kanske inomhus i Mörby verkstäder och koppla bättre mot t-banan. F.ö. en utmärkt plats för kulturhus och torghandel. Och nya stombussen från city ska gå till Danderyd, inte Lappis. Jan,  Den 30 juni 2015


« Fler dialoger på Centrala Danderyd Alla dialoger på Danderyd.se »