Nästa steg i arbetet om centrala Danderyd

2016-10-18 10:29

Den 17 oktober avslutades samrådsperioden om programmet för fördjupning av översiktsplanen för centrala Danderyd. Nu startar arbetet med att sammanställa de inkomna synpunkterna och bemöta dem i en samrådsredogörelse.

Nästa steg är att politikerna fattar beslut om hur kommunen ska arbeta vidare med projektet. Det beslutet beräknas kunna fattas under 2017. 

Om det beslutas att gå vidare med något av tunnelalternativen påbörjas arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Det arbetet kan ta ett par år. När det finns ett förslag framtaget ställs det ut på samråd. Därefter ska kommunfullmäktige besluta om en eventuell fortsättning och i så fall kan detaljplanearbete påbörjas. Under hela arbetet kommer kommunen att löpande informera om projektet.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Nästa steg i arbetet om centrala Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.