Program ut på remiss innan sommaren 2016

2016-04-28 10:55

Kommunens aktuella dialog om centrala Danderyd har pågått sedan våren 2015. Dialogen har gällt utveckling av området och samtidigt med detta möjligheter att skapa en tystare miljö med renare luft längs E18-stråket.

Nu sammanställs resultatet av den hittills genomförda dialogen för att ta fram ett program. Programmet är tänkt att innan sommaren, efter behandling och ställningstagande i Kommunstyrelsen, kunna gå ut på remiss.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Program ut på remiss innan sommaren 2016

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.