Utvecklingen av centrala Danderyd visas på fastighetsmässa

2016-09-14 10:57

Kommunen medverkar med en monter över centrala Danderyd på fastighetsmässan Business Arena 21-22 september. Mässan vänder sig till aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn och hålls på Stockholm Waterfront.

Centrala Danderyd står inför stora utvecklingsplaner. Det senaste året har en omfattande dialog genomförts med kommuninvånare och andra intressenter som har fått tycka till om hur de tycker området kan utvecklas. Dialogsammanställningen har använts som underlag i framtagandet av det program nu är ute på samråd. Programmet omfattar fyra olika alternativ som i korta drag handlar om att tunnelförlägga delar av E18 för att frigöra yta för bostäder och annan service. Att förlägga E18 under jord skulle bland annat ge stora miljövinster med minskat buller och minskade utsläpp. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Utvecklingen av centrala Danderyd visas på fastighetsmässa

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.