Välbesökt informationsmöte om E18-utredningen och utvecklingen av centrala Danderyd

2017-03-13 16:13

I slutet av februari hölls ett informationsmöte i Fribergaskolan om E18-utredningen som handlar om hur centrala Danderyd kan utvecklas i framtiden.

Mötet hade följande upplägg:

  • Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg hälsade välkommen.
  • Plan- och exploateringschef David Grind berättade om det arbete som har gjorts och processen bakom projektet. Till vänster på sidan under rubriken "underlagsmaterial" kan du ladda ner projektplanen och programmet för fördjupning av översiktsplanen (program FÖP).  
  • Åsa Lindgren berättade om den omfattande medborgardialog som genomfördes 2015. Närmare 1000 personer medverkade i dialogen på olika sätt. Till vänster på sidan kan du ladda ner samtliga dialograpporter. 
  • Carl Chytraeus berättade om den åtgärdsvalsstudie som påbörjats tillsammans med Trafikverket och Stockholms läns landsting. Åtgärdsvalssstudien är inte klar, men den kommer att publiceras när den är färdig. 
  • Rikard Berg von Linde berättade om byggrättsvärden och en genomförandekalkyl för utveckling av centrala Danderyd. Till vänster på sidan hittar du rapporten "byggnadsvärden och genomförandekalkyl". 
  • Martin Halldén presenterade en ekonomisk analys av scenarierna. Till vänster på sidan kan du läsa rapporten "långsiktig ekonomisk analys". 

Möjlighet att ta del av presentationerna i efterhand

Presentationerna filmades och kommer att publiceras så snart materialet är sammanställt.

Nytt informationsmöte den 27 mars

Missade du tillfället i februari så arrangeras ett nytt möte med motsvarande upplägg måndag den 27 mars kl 19-21.30 i aulan i Danderyds gymnasium. Varmt välkommen!

Bakgrund

E18 är en hårt trafikerad  väg som genererer buller och utsläpp och delar kommunen i två delar. Fyra framtida scenarier är därför framtagna:

  • En lång tunnel genom Danderyd som innebär att större delen av E18 skulle förläggas i tunnel, vilket skulle kunna frigöra yta för uppemot 11 000 nya bostäder och annan service.
  • En kort tunnel från Stocksund till Danderyds kyrka, vilket skulle kunna innebära cirka 5-6000 nya bostäder.
  • En överdäckning över E18 från Stocksund till Mörbyhöjden, vilket skulle kunna innebära cirka 2000 nya bostäder.
  • Ett nollalternativ som innebär att det inte byggs någon tunnel. Däremot skulle andra alternativ behöva göras för att minska buller och partikelhalter vid E18.

Under året förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilket av de fyra alternativen kommunen ska arbeta vidare med.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Välbesökt informationsmöte om E18-utredningen och utvecklingen av centrala Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.