Välkommen på informationsmöte om E18-utredningen och utvecklingen av centrala Danderyd den 27 mars

2017-03-22 10:00

Kommunstyrelsen inbjuder till informationsmöte om E18-utredningen och den framtida utvecklingen av centrala Danderyd.

Program

Mötet har följande upplägg:

  • Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg inleder.
  • Plan- och exploateringschef David Grind berättar om bakgrunden till projektet och presenterar de fyra framtagna scenarierna - kort tunnel, lång tunnel, överdäckning och ett nollalternativ.
  • Åsa Lindgren från Sweco berättar om den medborgardialog som genomförts.
  • Rikard Berg von Linde från Evidens presenterar byggrättsvärden och en genomförandekalkyl. 
  • Martin Halldén från PWC visar en ekonomisk analys av scenarierna. 
  • Carl Chytraeus från Ramböll berättar om åtgärdsvalsstudien. 

Efter presentationerna finns tid för frågor.

Tid och plats

Mötet hålls den 27 mars, kl 19.00-21.30 i aulan i Danderyds gymnasium på Rinkebyvägen 4. Ett informationsmöte med samma upplägg genomfördes också den 23 februari i Fribergaskolan.

Antalet parkeringsplatser är begränsat. 

Varmt välkommen!


Bakgrund

E18 är en av Sveriges mest trafikerade vägar med cirka 70 000 fordonspassager per dygn på sträckan genom Danderyd. Trafiken gör att halterna av skadliga partiklar är höga längs med vägen, och bullret är omfattande.

Fyra framtida scenarier för förbättring av miljön har därför tagits fram: lång tunnel, kort tunnel, partiell överdäckning vid Danderyds sjukhus och ingen tunnel. Om vägen tunnelförläggs, skulle miljön förbättras samtidigt som mark frigörs för nya bostäder, verksamheter och annan service.

Under 2015 genomfördes en omfattande medborgardialog och 2016 genomfördes samråd för program för fördjupning av översiktsplanen. Under året förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilket av alternativen kommunen ska arbeta vidare med.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Välkommen på informationsmöte om E18-utredningen och utvecklingen av centrala Danderyd den 27 mars

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.