centrala danderyd

Samverkansprocessen

Fokus i samverkan har varit att åstadkomma samsyn och lärande i gemensamt arbete mellan berörda aktörer genom att identifiera möjligheter, nyckelfrågor och mål, framtidsbilder för områdets utveckling och knäckfrågor för det fortsatta planeringsarbetet.

Den övergripande frågan har varit hur miljön i centrala Danderyd kan förbättras och hur en stadsutveckling kan ske som möjliggör denna miljöförbättring.

Samverkansarbetet har bestått av fyra processteg – möjligheter, nyckelfrågor, framtidsbilder och genomförande. Varje steg har genomförts för tjänstemän, politiker och aktörer på lokal, regional och statlig nivå. Upplägget för workshopserien följer i sina stora drag en etablerad processmodell, The SymbioCity Approach, som utvecklats för SKL International och SIDA samt inom ramen för flera svenska FoU-projekt om samhällsplanering under 2000-talet.

Samverkansrapport