Flera filmklipp från Kommun & politik

Kommunfullmäktige i korthet, 10 juni

Vid vårens sista kommunfullmäktige blev kvartalsrapporten det ärende som debatterades mest. Ett annat ärende som behandlades var planskilda korsningar vid Enebybergs station. Beslut togs om att avveckla den kommunala familjerådgivningen men den privata finns kvar och subventioneras av kommunen precis som förut.

Kommunfullmäktige i korthet, 6 maj

Årets tredje kommunfullmäktige hade fokus på årsredovisning för 2018. Man diskuterade även försäljning av fastigheten Sjukhuset 4 i Mörbylund.

Kommunfullmäktige i korthet 4 mars

Årets andra kommunfullmäktige hade fokus på kommunens ekonomi. Det beslutades att nämnderna gemensamt ska lämna ett överskott i 2019 års budget på 13 miljoner.

Med Danderyd i vårt hjärta

Här är ett bildspel som visar några delar av vår vackra kommun. Vill du se fler bilder eller har du någon egen som du vill dela med oss andra? Posta den gärna under #hjärtadanderyd, så delar vi den på vårt Instagramkonto.

Kommunfullmäktige i korthet 4 feb

Årets första kommunfullmäktige innehöll val av krisledningsnämnd, val av ledamöter och ersättare i Djursholm AB 2019-2020. Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M), informerade också om kommunens ekonomi.

Kommunfullmäktige i korthet 17 dec

Årets sista kommunfullmäktige innehöll val av kommunalråd, oppositionsråd samt ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige i korthet 26 & 29 nov

Kommunfullmäktige har nu antagit budgeten för nästa år. I budgeten får nämnderna en ökad budget på cirka 32, 4 miljoner kr jämfört med 2018.

Kommunfullmäktige i korthet, 22 oktober

Måndagen den 22 oktober sammanträde kommunfullmäktige på Djursholms slott. Se Boris von Uexküll ordförande i kommunfullmäktige sammanfatta mötet.