Skolvalet 2019

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Inför varje hösttermin är det dags för skolval. Då ska alla barn som är skrivna i Danderyd och som ska börja skolan eller som behöver byta skola anmäla sitt skolval.

Skolvalet till höstterminen 2019 öppnar den 8 januari och stänger den 7 februari 2019. Beslut om skolplacering skickas ut i mars.

Valet görs digitalt via vår e-tjänst för skolval. En av barnets vårdnadshavare gör valet, det måste sedan godkännas av den andra vårdnadshavaren för att det ska bli giltigt.

Dessa berörs av skolvalet

 • Barn som ska börja förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk för barn som fyller 6 år under året.
 • Elever som ska börja årskurs 4 och som idag går i en skola som endast har undervisning för elever upp till årskurs 3.
 • Elever som ska börja årskurs 7.

Vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda i Danderyd har en skolplats. Det innebär att även om ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun, så behöver valet registreras hos oss.

Så här gör du ditt val

E-tjänst för skolval

 1. Logga in i e-tjänsten med ditt BankID.
 2. Gå längst ned på sidan och klicka på "Ärenden att besvara".
 3. Gör skolvalet genom att välja tre skolor och rangordna dem som ditt första-, andra- och tredjehandsalternativ.
 4. Nu måste även den andra vårdnadshavaren följa steg 1 och 2 ovan, för att godkänna det skolval som den första vårdnadshavaren gjort.

Om du inte har något BankID eller om du inte är folkbokförd i Danderyd behöver du ansöka om att få ett användarkonto till e-tjänsten.

Ansök om användarkonto

Val till skola utanför Danderyd

Om du vill välja en skola som ligger utanför Danderyd väljer du ”Skola utanför Danderyd” vid punkt 3 under Så här gör du ditt val. Därefter måste du själv kontakta skolan som du vill till, för att få besked om de har plats för ditt barn.

Vägledning innan du gör ditt val

För att underlätta ditt skolval finns olika tjänster där du kan jämföra kommunens skolor med varandra. Grundskolorna i Danderyd håller också öppet hus och bjuder in till informationsträffar. Du får då möjlighet att se lokalerna och träffa några ur personalen.

Jämför skolor

Öppet hus inför Skolvalet 2019

Har du frågor gällande skolvalet?

Om du har frågor gällande skolvalet finns det några olika vägar att gå.

 1. Läs igenom de frågor och svar som finns framtagna gällande skolvalet.
 2. Kontakta kommunen via kontaktformuläret. 
 3. Ring oss på telefon 08-568 910 00 och säg att du behöver hjälp med skolvalet.
 4. Besök Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum, för att få vägledning och hjälp.

Frågor och svar

Kontakta kommunen

Information om skolplacering

Under första halvan av mars kommer alla placeringar till skolorna i Danderyd vara klara. Det är varje skolas rektor som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Du som vårdnadshavare kommer att få ett placeringsbesked skickat till din e-postadress.

Skolvalsregler och riktlinjer

Vill du ändra något?

Om ni vill ändra något i det skolval som du redan har gjort, till exempel ändra vilken skola som är ditt förstahandsval, kontaktar du kommunen.

Kontakta kommunen