Kvalitetsdokument förskolor och pedagogisk omsorg 2017-2018

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Varje år lämnar förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Danderyds kommun in ett kvalitetsdokument till Bildningsförvaltningen. Dokumentet ska innehålla en beskrivning av förskolans eller den pedagogiska omsorgens utveckling under året. Här hittar du dokumenten: