Resultat från enkäter och observationer

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här kan du ta del av resultat från den årliga enkätundersökningen och från observationer genomförda inom Våga Visa-samarbetet.

Våga Visa-observationer

Danderyds kommun genomför varje år observationer av 7-10 enheter inom förskola, skola och gymnasium som resulterar i en skriftlig rapport med enhetens styrkor och förbättringsområden. Nedan finner du de senaste två årens observationsrapporter utförda inom grundskolan:

Vasaskolan (2017)

Fribergaskolan (2016)

Enkätundersökning

Danderyds kommun genomför årligen en enkätundersökning riktad till elever och vårdnadshavare för att ta reda på hur kvaliteten i skolorna är.

Undersökningen görs bland vårdnadshavare till barn i förskoleklass, årskurs 3 och 6, inom såväl de kommunala som fristående verksamheterna. Undersökningen riktad till elever görs i årskurs 3, 6 och 8.

Samma undersökning genomförs även i tio andra kommuner i Stockholm, vilket gör det möjligt att jämföra Danderyds resultat med andra kommuner.

Enkätsvar 2018:

Totalrapport Danderyds kommun

Baldersskolan

Danderyds Montessoriskola

Ekebyskolan

Elevverket

Enebybergs skola

Fribergaskolan

Kevingeskolan

Kyrkskolan

Långängsskolan

Mörbyskolan

Stocksundsskolan

Svalnässkolan

Vasaskolan

Vendestigens skola

Viktor Rydbergs samskola

Ösbyskolan