Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Bilagor till handlingsplanen

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen 

Box 66, 182 05 Djursholm

Enheten för barn- och elevhälsa

Socionom/Familjebehandlare
Maria Westphal
08-568 911 57

Pedagog
Gertrud Eklund
08-568 913 98

Här har vi samlat länkar till de 12 bilagor som vi hänvisar till i Skolnärvaroteamets handlingsplan.