Sammanträdesdatum

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Här finner du de sammanträdesdatum som gäller för bland annat kommunfullmäktige och kommunens nämnder. Kommunfullmäktiges sammanträden äger rum på Djursholms slott, Banérsalen, 19.00 om inte annan tid meddelas.

Kommunfullmäktige

22 oktober

26 november

29 november

17 december

Kommunstyrelsen

5 november

3 december

KSAU

12 november

10 december

Produktionsutskottet

8 november

13 december

Byggnadsnämnden

14 november

12 december

Fastighetsnämnden

8 november

6 december

Kultur- och fritidsnämnden

6 november

11 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 november

11 december

Socialnämnden

6 november

10 december

Tekniska nämnden

7 november

5 december

Utbildningsnämnden

7 november

12 december

Överförmyndarnämnden

24 oktober

21 november

12 december