Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Föreläsningsserie om missbruk och beroende

Datum: 2018-02-07 – 2018-03-07 kl. 00:00
Arrangör: Danderyds kommun, socialkontoret

Den 7 mars startar en öppen föreläsningsserie för dem som vill veta mer om missbruk och beroende.

Mer information  finns under www.danderyd.se/oppenvard/

Deltagandet sker telefonledes, är anonymt och kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. Föreläsningarna sker vid sex tillfällen.