Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet

2018-06-21 18:10

Länsstyrelsen har idag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Tips för säker eldning, Storstockholms brandförsvar
Aktuell brandrisk och brandriskkartor, DinSäkerhet


Afternoon tea: En resa i Evert Taubes fotspår

Datum och tid: 2018-03-14 kl. 14:00
Arrangör: Svenska kyrkan i Danderyd

Per Romin spelar dragspel, sjunger bl.a Evert Taubes visor och berättar om sin resa i Evert Taubes fotspår.

Blandat med vackra melodier från den svenska dragspelstraditionen.

Karta