Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bu och bä i skogen med Teater Skata

Datum och tid: 2018-02-13 kl. 10:00

Bu och Bä gör en utflykt till skogen för att plocka bär. Modellteaterföreställning för barn 3-5 år. På Stocksunds bibliotek.

Biljettpris: 50:-. 

Karta