Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Tema: "Mörby-området före Mörby centrum"

Datum: 2018-02-09 – 2018-03-03 kl. 00:00
Arrangör: Danderyds hembygdsförening

Danderyds Hembygdsförening ställer ut affischer på Danderyds bibliotek.

Karta