Testa Medicinsk Yoga. En föreläsning med Göran Boll

Datum och tid: 2019-03-19 kl. 13:00
Arrangör: Danderyds kommun

Göran Boll, grundare av MediYoga, kommer och berättar om allt detta och du kommer få möjlighet att själv pröva på ett antal övningar som testats i svensk forskning på KI, KS, Danderyd och andra vårdenheter.

Vi lever i en omvälvande tid och känner alla av accelerationen när tempot ökar och stressen tilltar. Ett allt större ansvar, i både stort och smått, läggs idag på den enskilde individen att själv klara av och hantera många av de utmaningar vi ställs inför i vardagen. Att ha fungerande livsverktyg till sitt förfogande är idag oundgängligt. Medicinsk Yoga - MediYoga är ett sådant verktyg, en svenskutvecklad yogaform framtagen vid MediYoga Institutet i Stockholm, baserad på en kombination av mångtusenårig yogisk tradition, erfarenheter från modern svensk forskning på våra allra främsta forskningsinstitutioner och storskalig verksamhet på hundratals svenska arbetsplatser sedan mitten av 1990-talet. MediYoga används idag på mer än 350 sjukhus o vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark o USA.Plats: Träffpunkt Enebyberg, seniorcentrum. Enebykyrkan (Samlingssalen vid caféet)
Tid: kl 13.00 tisdag den 19/3 2019
Anmälan: till Seniorcentrum senast fredag den 15 mars
Telefon: 08 568 919 28 mail:
Inträde 50 kronor per person. Betalas kontant!
Varmt Välkommen!
Önskar
Anna & Britt på seniorcentrum

Karta

Träffpunkt Enebyberg,