Vattentornets dag

Datum och tid: 2019-05-18 kl. 13:00 – 16:00
Arrangör: Danderyds arkivförening, Samfundet Djursholms Forntid och Framtid, STF Stockholm Nordost

Öppet hus i Djursholms Vattentorn. Kl. 14 information om vattentornets historia, tillkomst och funktion, och inte minst om vad som finns i tornet i dag.