Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Synpunkter och frågor

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Tillsammans kan vi förbättra Danderyds kommuns service.

Lämna synpunkter och idéer på hur kommunens service kan förbättras, till exempel vad gäller skötsel av parkeringsplatser, vård på äldreboenden eller personaltätheten på fritidshem. Dina synpunkter skickas till den verksamhet som ansvarar för frågan. Här kan du också ställa frågor kring kommunens service.

 

Felanmälan

Om du vill anmäla skador eller bristande underhåll, till exempel en trasig gatlykta eller en nedskräpad park, gör en felanmälan:

Felanmälan