Kommungemensam kvalitetsutveckling

Här kan du läsa dokument kring kvalitetsutveckling som berör hela Danderyds kommun.

Kvalitetsutveckling i Danderyds kommun

SCB:s medborgarundersökningar
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2017 diagram tabell
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2016
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2016 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2015
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2015 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2014
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2014 rapportbilaga
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2013
SCB:s medborgarundersökning Danderyd 2013 rapportbilaga
SKL:s resultatrapporter
Kommunens kvalitet i korthet 2017
Kommunens kvalitet i korthet 2015
Kommunens kvalitet i korthet 2014
Kommunens kvalitet i korthet 2013
Kommunens kvalitet i korthet 2012