Regeringen avslår överklagandena

2012-01-27 09:00

Regeringen beslutade den 26 januari att avslå alla inkomna överklaganden rörande den detaljplan för Mörby centrum som antogs av Danderyds kommunfullmäktige 19 april 2010.

Detaljplanen för Mörby Centrum vann laga kraft 2012-01-26. Det planerade höghuset om 0-28 våningar kommer dock inte att byggas. Det finns ingen politisk majoritet för det, och eftersom Danderyds kommun äger OK/Q8-tomten har kommunen full rådighet över marken.

Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp att arbeta vidare med projektet. Styrgruppen kommer att träffas i mitten av februari och vid det mötet kommer den fortsatta hanteringen att diskuteras. Målsättningen är att arbetet ska resultera i en förnyelse och utveckling av Mörby centrum med omgivningar.

Vi återkommer här på danderyd.se så snart mer information finns om det fortsatta arbetet med detaljplanen för Mörby centrum.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Regeringen avslår överklagandena

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.