Förvaltningsrätt avslår överklagande

2015-04-03 14:30

Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-21 överklagades till förvaltningsrätten i Stockholm i enlighet med kommunallagen, s.k. laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har i dom den 2 april 2014 avslagit överklagandet.

Domen innebär att kommunen fortsätter sin planering för om- och tillbyggnad av Mörby Centrum. Under våren startar kommunen arbetet med att ta fram projekteringshandlingar m.m. för de allmänna ytorna och gatorna runt centrum. Enligt tidigare tidsplan är ambitionen att starta vissa markarbeten under hösten 2014.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Förvaltningsrätt avslår överklagande

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.