Det här händer i september...

2016-09-05 15:07

Det händer mycket omkring södra torget mot Danderyds sjukhus i september månad. Bergschakt och betongarbeten fortlöper. Borrningar och ytterligare spräningar kan förekomma. Övergångsstället vid Mörbygårdsvägen kommer att flyttas 25 meter söderut.

Skandiafastigheter har i dagarna skickat ut ett informationsbrev till alla boende i närområdet omkring Mörby centrum där det framgår vilka moment som kommer att äga rum i byggprojektet av nya Mörby centrum under september månad. Det arbete som kommer att pågå sker främst runt det södra torget och det nya parkeringshuset.

Läs hela informationsbrevet från Skandiafastigheter

Informationsbrev till grannar runt Mörby centrum - september 2016

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Det här händer i september...

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.