Klart för cirka 120 nya bostäder vid Mörby centrum

2016-12-07 10:00

Danderyds kommun har nyligen avslutat en markanvisningstävling för nya bostadsbyggrätter inom fastigheten Postiljonen 9 vid Golfbanevägen, Mörby centrum. Nu är det klart att JM AB som lämnade ett anbud på drygt 220 miljoner kronor har vunnit tävlingen och får bygga två nya bostadshus.

Inflyttning i de nya bostäderna, preliminärt 120 lägenheter, beräknas kunna ske tidigast 2019.

- Markförsäljningen ger JM AB möjlighet att bygga bostäder i centralt och kollektivtrafiknära läge, intill Mörby centrum. Samtidigt innebär den ett välkommet ekonomiskt tillskott till kommunen. Båda parter är vinnare på affären, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

För mer information, kontakta exploateringsstrateg Jan Hessel, 08-568 910 00.

Om tävlingen

Anbudstävling för försäljning av bostadsbyggrätter inom fastigheten Postiljonen 9 pågick 2016-09-07-2016-09-29. Byggrätten är på 9 490 kvm BTA. Totalt inkom 15 anbud.

Om Mörby centrum

Utvecklingen av Mörby centrum pågår för fullt. Skandia Fastigheter som äger köpcentrumet bygger ut köpcentrumet till dubbla storleken, nytt kontorshus och fler parkeringsplatser och kommunen bygger nytt busstorg, nya parkeringsplatser för cyklar och en ny park. Hela utbyggnaden beräknas vara klar 2020/21. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Klart för cirka 120 nya bostäder vid Mörby centrum

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.