Trafik och parkering vid södra torget

2016-06-16 13:45

Vid södra torget som vetter mot Danderyds sjukhus kan du redan nu se spår av byggstarten både om du reser kommunalt och om du kommer med bil.

Reser du kommunalt norrut har busshållsplatsen flyttat till andra sidan av Golfvägen/Mörbygårdsvägen längre norrut. Halva parkeringsplatsen kommer att vara avstängd under byggnationen för att kunna ge utrymme för byggbodar. Framkomligheten kan stundtals vara begränsad på grund av tunga transporter till och från området. Pålning och sprängning kan ibland orsaka högre ljudnivåer och en byggran kommer att monteras mitt på södra torget.

Infarten till det befintliga parkeringshuset kommer att flyttas till Mörbyleden och får provisoriska in- och utfartsramper. I det befintliga parkeringshuset pågår nu rivning och sågning av fasaden mot Mörbyleden. Under vecka 28 beräknas byggnationen av det nya parkeringshuset att vara igång.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Trafik och parkering vid södra torget

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.