Om projektet

Mörby centrum byggs om och blir Danderyds centrum som beräknas stå klart och invigas under 2020.

Mörby centrum kommer att utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Nytt kontorshus och varumärke

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Köpcentrumet kommer att vara öppet med ordinarie öppettider under hela projektet och planen är att Danderyds Centrum slutgiltigt ska invigas 2020.

Första etappen

Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som nu byggs intill köpcentrumets södra entré. Redan innan byggstart var 90 procent av de 3 277 kvadratmeterna uthyrda och inflyttning planeras till slutet av 2017.
I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna, från 700 till 1 300 stycken, genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Ett hållbart projekt med högt ställda miljömål

Långsiktighet präglar allt som görs i förnyelsen av området och fastigheterna i Danderyds Centrum. De ska göra så litet miljömässigt avtryck som det går, samtidigt som de ska vara hållbara för hyresgäster och besökare. För att detta har Skandia Fastigheter beslutat att miljöcertifiera köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum enligt det internationella systemet BREEAM. Det är ett av de mest omfattande på marknaden och väger inte bara in produktion, utan även byggprocessen och byggnadens relation till omgivningen. Med tio viktade betygskriterier ger BREEAM en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Det görs inom kategorierna energianvändning, avfallshantering, påverkan på närmiljön, närhet till kommunikationer och byggmaterial.