17 ton skräp varje vecka

2018-10-09 10:50

släng rätt i toalett

Varje vecka fastnar ungefär 17 ton skräp i rensgallren på Käppalaverket där avloppsvattnet från Danderyds kommun renas. Du kan lätt bidra till att minska mängden.

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem i hemmen, i kommunens avloppsledningsnät och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Gör så här för att bidra till att minska mängden skräp:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Ställ en papperskorg i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar, våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.

Just nu genomför Käppalaförbundet en satsning för att minska mängden skräp i det inkommande avloppsvattnet. Besök Käppalaverket och se vilka konstiga saker som fastnat i rensgallret:

Käppalaverket - skräp i rensgaller