Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Vattenläcka under Enebybergsvägen

2018-04-18 10:30

Strax efter 8 inträffade en vattenläcka vid tunneln under Enebybergsvägen. Det fick till följd att tunneln under motorvägen översvämmades och att människor, framför allt elever på väg till Danderyds gymnasium, fick svårt att passera. Vattnet kunde snabbt stängas av och översvämningen åtgärdas. Det är nu inte längre några problem att passera under motorvägen.

Veolias tekniker arbetar för närvarande med att laga vattenläckan. Boende öster om gymnasievägen och Enebybergsvägen kommer att helt eller delvis vara utan vatten under reparationsarbetet. Det är svårt att bedöma hur lång tid vattenavstängningen kommer att pågå. Då vattenleveransen åter fungerar, kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, spola då tills klart vatten kommer. Normalt 30-60 minuter.