Använd vatten smart

2018-06-12 10:11

ett glas vatten

Det är varmt ute och förbrukningen av vatten ligger fortfarande på en hög nivå. Norrvatten vädjar till allmänheten att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning.