Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Arbete på Golfbanevägen påverkar trafiken

2018-08-16 11:10

På Golfbanevägen pågår ett fjärrvärmeschakt som utförs av Norrenergi AB. Detta arbete kommer att pågå till 2018-09-30. Då framkomligheten under denna period är begränsad så kommer kommunen att temporärt häva genomfartsförbudet på Mörbygårdsvägen mellan Mörby centrum och Danderyd sjukhus. Detta för att förbättra framkomligheten för de  som bor och verkar i området runt Mörby centrum.