Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Arbete på Golfbanevägen påverkar trafiken

2018-08-16 11:10

På Golfbanevägen pågår ett fjärrvärmeschakt som utförs av Norrenergi AB. Detta arbete kommer att pågå till 2018-09-30. Då framkomligheten under denna period är begränsad så kommer kommunen att temporärt häva genomfartsförbudet på Mörbygårdsvägen mellan Mörby centrum och Danderyd sjukhus. Detta för att förbättra framkomligheten för de  som bor och verkar i området runt Mörby centrum.