Bada säkert i sommar

2018-07-06 13:25

Sandstrand med grönska

I Danderyds kommun har vi flera fina badplatser att svalka sig vid när solen skiner, både badklippor och barnvänliga sandstränder. För din säkerhet, tänk på att inte dyka eller hoppa från bryggor eller klippor, använd istället badstegar eller gå i från stranden.

Badplatserna i Danderyds kommun kontrolleras regelbundet under sommaren så att bryggor och badstegar är hela. Man tar även vattenprover på badvattnet vid flera tillfällen under sommaren, resultaten hittar du på badplatsen. Innan badsäsongen startar genomförs även dykningar vid badplatserna för din säkerhet.

Se badplatserna i Danderyds kommun

Vi ber dig även rapportera in eventuella skador på badplatsen till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Gå till vår tjänst för felanmälan