Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Badvatten och badbryggor

2018-07-04 12:45

Brygga och badvatten

Sommarlovet är äntligen här och därmed också längtan efter bad och vatten. Med när går det att bada och när bör det undvikas? Vilka bryggor är det tillåtet att bada ifrån?

Badvattenkvalitet

Badvattnets kvalitet i hav och sjöar varierar från vecka till vecka varför regelbundna prover tas. Resultaten bedöms utifrån halten av tarmbakterier i vattnet, uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar som kan finnas kring badplatsen.
På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats hittar du dagsaktuell information om kvaliteten på badvattnet på en specifik badplats som du enkelt hittar via en karta.

Havs- och Vattenmyndigheten - Badvattnets aktuella kvalitet i hav och sjöar

Bad från bryggor

Du får enligt allemansrätten bada från en privat brygga så som t ex en brygga som tillhör en bostadsrättsförening i den mån det inte stör ägaren. Skyltar som avvisar allmänheten från frilufsområden där allemansrätten gäller får inte sättas upp utan tillstånd från kommunen. Om du och markägaren är oense om gränsdragningen av allemansrätten kan länsstyrelsen pröva frågan.

Naturvårdsverket - allemansrätten gäller både på land och på vatten