Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Beskär dina buskar för fri sikt!

2018-05-17 11:08

Det växer för fullt i våra trädgårdar just nu men tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter. Det är viktigt att växtligheten inte heller växer ut över trottoarer så att de gående tvingas ut i körbanan. Om vi alla hjälps åt minskar vi risken för olyckor!

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Läs mer om vilka mått som gäller och bläddra i Trafikverkets broschyr