Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Beskär dina buskar för fri sikt!

2018-05-17 11:08

Det växer för fullt i våra trädgårdar just nu men tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter. Det är viktigt att växtligheten inte heller växer ut över trottoarer så att de gående tvingas ut i körbanan. Om vi alla hjälps åt minskar vi risken för olyckor!

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Läs mer om vilka mått som gäller och bläddra i Trafikverkets broschyr