Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Beskär dina buskar för fri sikt!

2018-05-17 11:08

Det växer för fullt i våra trädgårdar just nu men tänk på att beskära dina häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter. Det är viktigt att växtligheten inte heller växer ut över trottoarer så att de gående tvingas ut i körbanan. Om vi alla hjälps åt minskar vi risken för olyckor!

Vid hörntomter får höjden på häckar, plank eller murar inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera hållet från korsningen räknat.

Läs mer om vilka mått som gäller och bläddra i Trafikverkets broschyr