Besök från Kiev

2018-05-28 11:21

Skogsglantans forskola

Den 14 maj fick Danderyds kommun besök från Ukraina och Kievs kommuns fastighetsavdelning.

Under besöket utbyttes erfarenheter mellan vår fastighetschef, energi- och klimatstrateg, drifledare fastighetsförvaltare, Sweco och 5 tjänstemän från Kievs kommun. Dagen bjöd på ett besök vid Skogsgläntans förskola som är byggd i passivhusteknik med sedumtak för fördröjning av dagvatten och solceller på taket. Ukrainarnas delegation visade ett stort intresserade av förskolans byggtekniska lösningar och undercentralen.