Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Boendeparkering vid Sätra äng

2018-03-29 12:13

Kom ihåg att för att använda boendeparkeringen vid Sätra äng, behöver du både visa boendeparkeringstillstånd som gäller för området Sätra äng samt parkeringsbiljett.

Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

E-tjänst: Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

Skriv och klipp ut ditt parkeringstillstånd och lägg det väl synligt i bilen. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd i Mörby centrum.

För boendeparkering gäller

  • att du är folkbokförd i kommunen
  • att du är skriven på den adress som innefattas av boendeparkeringsområdet
  • att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
  • att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Tillstånd för boendeparkering gäller även för infartsparkering. Observera att du, förutom tillståndet för boendeparkering, även behöver lösa biljett i parkeringsautomaten som står på varje boendeparkering för att tillståndet ska vara giltigt.

Boendeparkering i Danderyds kommun