Boendeparkering vid Sätra äng

2018-03-29 12:13

Kom ihåg att för att använda boendeparkeringen vid Sätra äng, behöver du både visa boendeparkeringstillstånd som gäller för området Sätra äng samt parkeringsbiljett.

Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

E-tjänst: Ansök om boendeparkering och förnya ditt tillstånd

Skriv och klipp ut ditt parkeringstillstånd och lägg det väl synligt i bilen. Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd i Mörby centrum.

För boendeparkering gäller

  • att du är folkbokförd i kommunen
  • att du är skriven på den adress som innefattas av boendeparkeringsområdet
  • att fordonet är registrerat på dig som söker eller på gift partner/sambo
  • att fordonet inte är avställt eller har användnings- och körförbud.

Tillstånd för boendeparkering gäller även för infartsparkering. Observera att du, förutom tillståndet för boendeparkering, även behöver lösa biljett i parkeringsautomaten som står på varje boendeparkering för att tillståndet ska vara giltigt.

Boendeparkering i Danderyds kommun