Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Bygglov klart för tillfälliga bostäder

2018-02-26 13:52

båtmanstorpet förberedelse för bygge av tillfälliga bostäder

Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar som anvisas till Danderyd.

Våren 2017 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att låta bygga tillfälliga bostäder för 48 personer på området vid Båtmanstorpet. I november samma år beviljades bygglovsansökan. 

Byggarbetet kommer enligt nuvarande planering att vara färdigt i slutet av sommaren. De boende kommer att flytta in i omgångar efter färdigställande av projektet.

Tillfälliga bostäder för flyktingar har tidigare byggts vid Enmans väg och i närheten av Danderyds gymnasium.

Skiss tillfälliga bostäder Båtmanstorpet