Bygglov klart för tillfälliga bostäder

2018-02-26 13:52

båtmanstorpet förberedelse för bygge av tillfälliga bostäder

Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar som anvisas till Danderyd.

Våren 2017 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att låta bygga tillfälliga bostäder för 48 personer på området vid Båtmanstorpet. I november samma år beviljades bygglovsansökan. 

Byggarbetet kommer enligt nuvarande planering att vara färdigt i slutet av sommaren. De boende kommer att flytta in i omgångar efter färdigställande av projektet.

Tillfälliga bostäder för flyktingar har tidigare byggts vid Enmans väg och i närheten av Danderyds gymnasium.

Skiss tillfälliga bostäder Båtmanstorpet