Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Bygglov klart för tillfälliga bostäder

2018-02-26 13:52

båtmanstorpet förberedelse för bygge av tillfälliga bostäder

Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar som anvisas till Danderyd.

Våren 2017 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att låta bygga tillfälliga bostäder för 48 personer på området vid Båtmanstorpet. I november samma år beviljades bygglovsansökan. 

Byggarbetet kommer enligt nuvarande planering att vara färdigt i slutet av sommaren. De boende kommer att flytta in i omgångar efter färdigställande av projektet.

Tillfälliga bostäder för flyktingar har tidigare byggts vid Enmans väg och i närheten av Danderyds gymnasium.

Skiss tillfälliga bostäder Båtmanstorpet