Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bygglov klart för tillfälliga bostäder

2018-02-26 13:52

båtmanstorpet förberedelse för bygge av tillfälliga bostäder

Nu förbereds området vid Båtmanstorpet för kunna användas för tillfälliga bostäder. Boendeområdet byggs för flyktingar som anvisas till Danderyd.

Våren 2017 fick fastighetsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att låta bygga tillfälliga bostäder för 48 personer på området vid Båtmanstorpet. I november samma år beviljades bygglovsansökan. 

Byggarbetet kommer enligt nuvarande planering att vara färdigt i slutet av sommaren. De boende kommer att flytta in i omgångar efter färdigställande av projektet.

Tillfälliga bostäder för flyktingar har tidigare byggts vid Enmans väg och i närheten av Danderyds gymnasium.

Skiss tillfälliga bostäder Båtmanstorpet