Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Var med och påverka DanderydsAktuellt

2018-03-27 09:00

Fyll i vår enkät

Redaktionen för kommuntidningen DanderydsAktuellt vill gärna få dina synpunkter på tidningens nuvarande innehåll och om du har några förslag på vidareutveckling.

Enkäten är nu avslutad. Tack för din medverkan.

Länk till resultatet