Var med och påverka DanderydsAktuellt

2018-03-27 09:00

Fyll i vår enkät

Redaktionen för kommuntidningen DanderydsAktuellt vill gärna få dina synpunkter på tidningens nuvarande innehåll och om du har några förslag på vidareutveckling.

Enkäten är nu avslutad. Tack för din medverkan.

Länk till resultatet