Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Danderyd medlem i Svenska Cykelstäder

2018-04-03 15:58

2018 antogs Danderyds kommun som medlem i Svenska Cykelstäder. Föreningen består av kommuner och organisationer som arbetar aktivt för ökad och säkrare cykling.

- Medlemskapet är en fin bekräftelse på att vi är på rätt spår med våra satsningar för ökad cykling. Vi ser nu fram emot att gemensamt med föreningens aktörer, ytterligare utveckla detta arbete och därmed skapa förutsättningar för att fler väljer cykeln som färdmedel framöver, säger Bengt Sylvan, ordförande i Tekniska nämnden i Danderyds kommun.  

Svenska Cykelstäders verksamhet ligger i linje med det arbete för ökad cykling som sedan flera år bedrivs i Danderyds kommun och som gett goda resultat. Arbetet för ökad cykling har också en viktig plats i den kommunala samhällsplaneringen där förutsättningar för kommunens framtida resande skapas.

- Vi kan se att Danderyd arbetar målinriktat för att förbättra förutsättningarna för cykling. De har tagit fram ett mål att cyklingen ska öka till 15 procent år 2024, de sopsaltar sina regionala cykelstråk och de satsar på att bygga nya cykelvägar, säger Henrik Oretorp, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Genom medlemskapet får Danderyd nu större möjlighet att verka tillsammans med några av Sveriges mest engagerade aktörer inom cykelområdet.

- För att bli bättre på cykling måste landets kommuner samarbeta och dela med sig av kunskap. Att cykelinfrastrukturen planeras smartare gynnar kommuninvånarna, men också samhället i stort eftersom cykling är yteffektivt, miljövänligt och bra för folkhälsan, menar Henrik Oretorp.

Mer information om Svenska Cykelstäder