Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Danderyd köper skogsfastighet i Rinkebyskogen

2018-04-10 09:05

rinkebyskogen

Danderyds kommun att förvärva fastigheten Danderyd 2:22 i Rinkebyskogen av Sveaskog Förvaltnings AB för 42 miljoner kronor. Fastigheten, som är 57 hektar och till största delen består av skog, lades ut till försäljning i februari. Syftet med köpet är att ha full rådighet över den framtida markanvändningen av området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april att tillstyrka förvärvet, och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 maj. Beslutet innehåller även ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att låta markområdet ingå i det blivande Rinkebyskogens naturreservat.

- Rinkebyskogen är ett viktigt ströv- och rekreationsområde för danderydsborna. Köpet av Sveaskogs fastighet bidrar till att trygga denna markanvändning för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Tjänsteutlåtande förvärv av fastigheten Danderyd 2:22