Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Danderyd köper skogsfastighet i Rinkebyskogen

2018-04-10 09:05

rinkebyskogen

Danderyds kommun att förvärva fastigheten Danderyd 2:22 i Rinkebyskogen av Sveaskog Förvaltnings AB för 42 miljoner kronor. Fastigheten, som är 57 hektar och till största delen består av skog, lades ut till försäljning i februari. Syftet med köpet är att ha full rådighet över den framtida markanvändningen av området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april att tillstyrka förvärvet, och slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 7 maj. Beslutet innehåller även ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för att låta markområdet ingå i det blivande Rinkebyskogens naturreservat.

- Rinkebyskogen är ett viktigt ströv- och rekreationsområde för danderydsborna. Köpet av Sveaskogs fastighet bidrar till att trygga denna markanvändning för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Tjänsteutlåtande förvärv av fastigheten Danderyd 2:22