Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Djursholm får nytt vård- och omsorgsboende

2018-01-16 13:31

Ginnungagap

Vectura Fastigheter har, i konkurrens med ett flertal andra intressenter, givits möjlighet att köpa mark inom kvarteret Ginnungagap i Djursholm för uppförande av ett nytt vård- och omsorgsboende.

Vectura Fastigheter har visat på erfarenhet, kapacitet och förmåga att i samverkan med systerbolaget Aleris utveckla liknande projekt för långsiktigt ägande och drift av vård- och omsorgsboenden med god kvalitet.

Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg: "Vi är glada att ha kunnat träffa en överenskommelse med en seriös och långsiktig aktör på marknaden," säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande.

"Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta attraktiva och välbelägna boendet i Danderyd," säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.

Slutgiltigt beslut om markförsäljningen väntas fattas i kommunfullmäktige den 5 februari. Det påbörjade detaljplanearbetet för kvarteret Ginnungagap kommer att återupptas under 2018, byggstart är beräknad till hösten 2019. Vård- och omsorgsboendet kommer att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver vilket innebär att den framförallt uppfyller krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Inom kvarteret planerar också kommunen att i egen regi uppföra ett korttidsboende, det vill säga ett ett vård- och omsorgsboende där man bor under en begränsad tid efter exempelvis en sjukhusvistelse eller som avlastnings- och rehabiliteringsstöd för att kunna bo kvar hemma.

Om Vectura Fastigheter AB

Vectura Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Patricia lndustries vilket i sin tur är ett helägt bolag till lnvestor. Bland de största kunderna återfinns Aleris, Grand Hotel och lnvestor. Vectura är med i alla steg i värdekedjan från identifiering av mark och byggrätter till utveckling och förvaltning. Affären bygger på att bygga, förädla och äga – det finns ingen säljstrategi.