Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Eldningsförbudet upphävs i Stockholms län

2018-08-16 09:35

Anledningen är att det inte längre föreligger så pass hög risk för antändning och spridning av brand i skog och mark för att motivera ett eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock från eldning utomhus då det lokalt fortfarande råder risk för, eller stor risk för, antändning och spridning av brand i skog och mark.