Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Eldningsförbudet upphävs i Stockholms län

2018-08-16 09:35

Anledningen är att det inte längre föreligger så pass hög risk för antändning och spridning av brand i skog och mark för att motivera ett eldningsförbud. Räddningstjänsten avråder dock från eldning utomhus då det lokalt fortfarande råder risk för, eller stor risk för, antändning och spridning av brand i skog och mark.