Förbud mot eldning

2018-07-10 13:41

eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

Från och med tisdag 10 juli klockan 13 gäller ett nytt eldningsförbud i Stockholms län. Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser men inte grillning på egen tomt.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Mer information hos Länsstyrelsen/Stockholm