Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Förbud mot eldning

2018-07-10 13:41

eldningsförbud

Från och med 25 juli är det förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet varar tills brandrisken gått ner till en låg stabil nivå. Länsstyrelsen har den 30 juli fattat ett nytt beslut som innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Beslutet gäller från och med den 30 juli 2018, 17.00.

Vad innebär förbudet?

  • Det är totalt förbjudet att elda i hela Stockholms län från och med den 25 juli 2018. Förbudet varar till dess det upphävs av Länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsen har den 30 juli fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det från och med den 30 juli 2018 är tillåtet att grilla på egen tomt. 

Tänk på:

  • att inte slänga fimpar i naturen
  • att det kan slå gnistor från verktyg och maskiner
  • var du parkerar – katalysatorn på ditt fordon kan antända underlaget
  • att du gör dig skyldig till brott om du bryter mot eldningsförbudet.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Mer information hos Länsstyrelsen/Stockholm