Förenklad delgivning

2018-04-03 13:17

Från och med 1 april använder byggnadsnämnden förenklad delgivning. Syftet är att kommunen ska få bekräftat att du har tagit emot en viss handling, utan att du behöver skicka in mottagningsbevis.

Läs mer om hur förenklad delgivning går till på www.danderyd.se/forenkladdelgivning