Förslag till trafikstrategi, 2018-2040

2018-07-11 14:27

Parkerade cyklar i Mörby C

Trafikstrategin innehåller en framtidsbild, utmaningar och mål samt ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på.

Läs förslag till trafikstrategi

Du kan även lämna synpunkter fram till den 30 september i år.

Om trafikstrategin

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument som ska ange inriktningen för kommunens pågående och framtida arbete med trafikfrågor och tillsammans med övriga styrdokument bidra till att utveckla kommunen i önskvärd riktning.