Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Förslag till trafikstrategi, 2018-2040

2018-07-11 14:27

Parkerade cyklar i Mörby C

Trafikstrategin innehåller en framtidsbild, utmaningar och mål samt ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på.

Läs förslag till trafikstrategi

Du kan även lämna synpunkter fram till den 30 september i år.

Om trafikstrategin

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument som ska ange inriktningen för kommunens pågående och framtida arbete med trafikfrågor och tillsammans med övriga styrdokument bidra till att utveckla kommunen i önskvärd riktning.