Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Förslag till trafikstrategi, 2018-2040

2018-07-11 14:27

Parkerade cyklar i Mörby C

Trafikstrategin innehåller en framtidsbild, utmaningar och mål samt ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på.

Läs förslag till trafikstrategi

Du kan även lämna synpunkter fram till den 30 september i år.

Om trafikstrategin

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument som ska ange inriktningen för kommunens pågående och framtida arbete med trafikfrågor och tillsammans med övriga styrdokument bidra till att utveckla kommunen i önskvärd riktning.