I västra Danderyd inleder E.ON ett större förstärkningsarbete av elnätet

2018-10-18 11:00

Berörda områden blir både längs med samt i anslutning till Skogsviksvägen, Edsviksvägen, Danarövägen, Noragårdsvägen samt området söder om Nora träsk.

Befintliga elledningar byts ut eller så förläggs helt nya ledningar – allt för att klara högre belastningar på nätet samt även framtida nyanslutningar. Marken grävs upp och ledningarna förläggs på 60 cm djup innan marken sedan återställs. Slutlig asfaltering görs lite längre fram i tiden när marken satt sig ordentligt.

- Att vi nu kan inleda arbetet med att förstärka elnätet i det här området känns väldigt bra. Förstärkningarna behövs då hushållen här har egen värmeproduktion och samtidigt blir mer och mer elberoende med elbilar och fler elkrävande apparater. Det behovet aktualiseras inte minst under riktigt kalla vinterdagar, säger Lena Berglund, Regionchef nord, E.ON.

Närboende kommer att märka av arbetet genom schaktarbeten längs gator i området. Inga omledningsvägar kommer tas i anspråk. Ej heller envägsfiler eller särskilda ljussignaler. Arbetet sker dagtid och endast i undantagsfall nattetid och i sådant fall enbart om busstrafiken skulle beröras under dagtid. Under perioden kommer kortare avbrott i elleveranserna vara nödvändiga, dessa aviseras alltid i förväg.

Arbetet är indelat i fyra etapper:

Etapp 1 inleds vecka 43 och pågår ca 5 veckor framöver och berör framförallt området kring Skogsviksplan.

Etapp 2 och 3 inleds i början av december. Berörda områden är framförallt längs med och norr om Noragårdsvägen. Arbetet beräknas pågå fram till feb 2019.

Etapp 4 är sista området och berör hushållen söder om Edsviksvägen och söder om Nora träsk.

Hela arbetet beräknas klart under hösten 2019.