Gå till vänster

2018-10-16 10:31

gång och cykelbana

Nu gäller nya regler för gemensamma gång- och cykelbanor. Från och med måndag 15 oktober ska gående hålla sig på vänster sida i färdriktningen.

Regeringen har ändrat trafikförordningen och enligt den nya regeln ska gångtrafikanter på en  gemensam gång- och cykelväg gå på vänster sida. Ändringen i trafikförordningen ska göra gång- och cykeltrafiken säkrare och minska irritation mellan cyklister och fotgängare. Om de gående håller till vänster kan de till exempel lättare få ögonkontakt med cyklister.