Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Från sjö till hav via kranar, avlopp och dagvattenbrunnar

2018-06-05 12:03

David Johannesson_intervju om vatten i daneryd

Vi pratar vatten med David Johannesson, VA-chef i Danderyds kommun. David är chef på den avdelning som ansvarar för att kommuninvånarna får rent vatten i kranen och att avloppsvattnet leds bort och tas omhand på ett riktigt sätt. Det är verksamheter som kommuninvånarna förväntar sig ska fungera utan avbrott, så de har höga förväntningar på sig.

Hej David Johannesson, hur är vårt dricksvatten i Danderyd?

– Hej, vi har bra kvalitet på vårt vatten, vi testar det regelbundet via ett kontrollprogram och de senaste åren utan anmärkning, så ett mycket bra resultat. I princip alla invånare i Danderyd har kommunalt vatten.

Varför får man brunt vatten och vad ska man göra då?

– Då har det troligen varit en tryckförändring i vattenledningen. Det kan det bli vid reparationsarbeten eller om någon tar ut stora mängder vatten från ledningen. Det som händer är att rost och andra partiklar lossar från rörens insida och då kan vattnet bli brunt. Det är normalt inte farligt.

Om du råkar ut för det, spola 10-20 minuter tills vattnet blir klart, och om inte det hjälper, anmäl till driftentreprenören Veolia på telefon 08-568 912 90.

Hur hanterar vi vårt avloppsvatten?

– Vi har inget eget reningsverk utan är med i Käppalaförbundet som tillsammans med flertalet norrortskommuner har ett gemensamt avloppsreningsverk på Lidingö.

Vi levererar allt avloppsvatten dit via ett 20 mil långt tunnelsystem med pumpstationer runt kusten. Danderyds kommun lämnade 4,2 miljoner m3 avloppsvatten till Käppala 2016, det vill säga ungefär 130 m3 per person.

På Käppala renar de avloppsvattnet och gör även biogas och biogödsel. Biogasen driver SL-bussar och gasen som produceras räcker till att driva cirka 100 bussar. Biogödsel innehåller mycket näringsämnen som återförs till jordbruket. Det är viktiga resurser i omställningen till ett mer klimat- och miljöanpassat samhälle.

Vad kan jag som invånare tänka på för att hjälpa till?

– Du ska framförallt inte spola ner andra saker i toaletten än toalettpapper. Tamponger, tops, och våtservetter måste undvikas, eftersom dessa produkter ställer till stora problemvid reningen. Ha en papperskorg vid sidan om istället. Häll heller inte matolja i diskhon. Torka antingen upp det med hushållspapper och släng i matavfallet. Om det är mycket olja, häll den i en petflaska som du sedan slänger i soporna eller tar med till en återvinningscentral så den kan återvinnas igen.

Även när du tvättar kan du göra skillnad. Danderyd tar sitt vatten från Mälaren vars vatten inte är hårt, enbart 5,5–6,5 ºdH, vilket innebär att man inte behöver använda så mycket tvättmedel.

Hur ska vi tänka runt vårt dagvatten?

– Ett bra tips är att låta stuprören mynna ut på en gräsmatta istället för till dagvattnet. Då renas vattnet naturligt och så får man en finare gräsmatta.

Du kan också tänka på att tvätta din bil i en gör-det-själv-hall eller i en automatisk biltvätt med avskiljning av oljerester och metaller. Vill du ändå tvätta bilen hemma, bör du göra det på en gräsmatta eller grusplan eftersom tvättvattnet då filtreras genom marken innan det når vattendragen.

Vi har ett dagvattensystem med ledningar som leder till både Edsviken och stora Värtan och vi i kommunen ansvarar för att leda bort det från privata fastigheter.

En flytande våtmark utanför golfbanan vid Kevinge strand renar och tar upp en del näringsämnen. Det finns få platser där man kan återställa våtmarker, så här har våra fastighetsägare stor chans att stötta oss genom att exempelvis leda ut dagvattnet på den egna tomten och inte använda onödigt mycket näringsämnen i trädgården.

Om man skulle få eller se en vattenläcka?

– Misstänker man en läcka på servisledningen (visar sig till exempel i gräsmattan som blir blöt) ringer man Veolia på 08-568 912 90. Är det en läcka inne i huset, är det rörmokaren som behöver kontaktas. Vi har få läckor i kommunen och när det händer lagar vi dem omgående. Skulle en läcka vara en längre tid, så upprättar vi tappställen där abonnenterna kan gå och hämta vatten i dunkar.

Slutklämmen David?

– Vi har väldigt bra dricksvatten i kommunen och vi tar hand om vårt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt så vi kan bada i våra sjöar. Men vi kan göra mer åt vårt dagvatten. Där har vi en utvecklingspotential och det kommer vi att jobba mycket med framöver i hela kommunen. Vi håller exempelvis just nu på att utveckla en dagvattenpolicy.

Mer om vatten och avlopp i Danderyd