Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Hjälp oss och Polisen att förebygga brott

2018-05-30 11:39

Trygghetsundersokning

Nu är det dags för Danderyd kommuns och Polisens gemensamma trygghetsundersökning. Var gärna med och delta med dina synpunkter och idéer. Vi behöver din hjälp.

Danderyds kommun och Polisen arbetar tillsammans för att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla som bor och vistas i Danderyds kommun.
Vart annat år görs en trygghetsundersökning. Undersökningen är en del av det material som används för att skapa en lägesbild kring trygghet och brott i kommunen.

Bor du i Danderyd? Brukar du besöka kommunen? Om du svarar ja på en av frågorna är dina erfarenheter och upplevelser värdefulla! Vi ber dig därför att ägna en stund åt att besvara frågorna i Danderyds Kommun och Polisens Trygghetsenkät 2018

Undersökningen sker anonymt. Den tar cirka 5 minuter att genomföra.
Vill du se resultatet från den tidigare trygghetsundersökningen? Här hittar du sammanställningen av svaren från Trygghetsundersökning 2016.